3 tip yeni üniversite modeli geliyor

Hazırlanan 'Yükseköğretim Islahatı Siyaset Belgesi'ne nazaran, tüm devlet üniversitelerinde üniversite kurulları oluşturulacak. Üst idare kurul ile rektörden oluşacak, kurul üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplulukla üniversite arasında köprü kurabilecek şahıslar arasından atanacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine nazaran, rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve maksatlarına mütenasip olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak. Üniversitede çeşitlenen öğrenci profiline münâsib talepleri karşılayabilecek, çevre ve ekonomik gelişime ek sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne yanıt verebilecek, istihdamı arttırabilecek, artan yarışmaya ahenk sağlayabilecek bir üniversite gaye olacak.
Vakıf, devlet ve şahsi

Bu kapsamda üniversiteler ‘devlet’, ‘vakıf’ ve ‘özel’ misyonlarına nazaran konumlandırılacak ve ‘tematik’, ‘sınırlı ortamda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok cepheli üniversite’ olarak tekrar yapılandırılacak. Meslek yüksekokullarının her yerde kurulacak olan ‘Bölgesel Mesleksel Eğitim Üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.

Karar

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top