MHP’li Semih Yalçın: Hiç kimse Konstantinos’u geri getirmek için ruh çağırma seanslarına yeltenmesin

MHP Umum Yönetici Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP olarak, ulusal egemenliğimizin Ayasofya üzerinden pranga ve vesayet altında daha çokça bekletilmesine isteğimiz yoktur.” dedi.

MHP Umumi Lideri Devlet Bahçeli'nin Ayasofya ile ilgili açıklamalarını “siyasi tahrik” olarak kıymetlendiren Vatan Partisi Umum Lideri Şark Perinçek'i de eleştiren Yalçın, “Ayasofya fetih ve kılıç hakkıdır. İstanbul'un sahibi kimse, Ayasofya onundur. Münasebetiyle Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı da Türk milletine aittir.” açıklamasında bulundu. 

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

Kamuoyunda Ayasofya’nın müze olarak kalıp kalmaması probleminin salt diyaneti yahut siyasi münasebetlerle ve eksik yaklaşımlarla kıymetlendirilmesi, topluluğu yanlış yargı ve sonuçlara sürükleme riski taşımaktadır.

Ayasofya; çok istikametli tahlil edilmesi, mümkünse erbabına bırakılarak her aklına esenin kelam etmekten kaçınması gereken hassas bir husustur. Bu itibarla mevzunun retoriğe boğulmadan tartışılması; sosyolojik, kültürel, askerî ve stratejik boyutlarının da dikkate alınması gereklidir. Öncelikle altı çizilmesi gereken husus odur ki Ayasofya, varlığıyla bir medeniyet tasavvuru bildiri etmektedir.

Bilinmelidir ki Ayasofya, büyük bir ana kubbe ve onu destekleyen küçük kubbelerle zarif minarelerden ibaret değildir. Evet, bütün tarihî İstanbul camileri pahalı ve hepsi de atalar yadigârıdır. Lakin Ayasofya; İstanbul’daki bütün ibadethane ve camilerden farklı, hususi bir bölgeye ve ehemmiyete sahiptir.

Asırların yükünü taşıyarak günümüze kadar ayakta kalan bu kutlu atalar mirası; âlemlere nizam verme ülküsünün, halka adaletle muamele etme hukukunun mimari manifestosudur. 

Osmanlı Türk’ü Ayasofya’yı camiye kalbederek nasıl ona beşer üstü bir itibar kazandırmışsa, büyük usta Mimar Sinan da asırlara direnirken tekraren hasar gören bu tarihî yapıyı hayati müdahalelerle ihya ederek gelecek kuşaklara kadar ayakta kalabilmesini sağlamıştır.

Ayasofya’ya; -kıyamete kadar koruma edilmek üzere- fethin, klasik Türk hoşgörüsünün ve devlet anlayışının sırları işlenmiştir.

Ayasofya; Türk egemenliğinin hem beşeri hem de semavi sembolü olduğu kadar, yerkürede yeni bir çağı kapatıp bir yenisini açan büyük fethin de abidevi delilidir.

İstanbul’un Fethi yerküre tarihinde yeni bir periyodun başladığının habercisi olduğu kadar, Türk hâkimiyetinin üç kıtada kalıcı olacağının muştusudur.

Ayasofya; işte bu haberin, bu muştunun bütün cihana duyurulması buyruğunu mekanına getirmektedir.

KİMSE KONSTANTİNOS'U GERİ GETİRMEK İÇİN…

Ayasofya fetih ve kılıç hakkıdır. İstanbul’un sahibi kimse, Ayasofya onundur. Hasebiyle Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı da Türk millete aittir.

Ayasofya, Avrupa’dan kovulmak istenen yüksek hasletlerle donanmış necip bir milletin, mevcudiyetine tasallut eden Haçlı seferlerine son vermesinin tabiridir. Ayasofya şanlı bir tarihin anıtlaştığı, ulusal hafızanın nakşedildiği bir mimari sembolüdür. Ayasofya, bükülmez bir iradenin, eğilmez bir başın yaslandığı semavi abidedir. Hayat sürdüğümüz topraklarda kıyamete kadar hükümran olacağımıza işaret eden ve egemenliğimizin göstergesi olan Ayasofya Camii; milletimizin vicdanına, namusuna, gururuna ve haysiyetine emanet edilmiştir.

Hiç kimse kendini Vatikan ya da Ortodoks kilisesi mahalline koymasın! Hiç kimse son Bizans İmparatoru Konstantinos’u geri getirmek için ruh çağırma seanslarına yeltenmesin! Ayasofya’nın müze statüsünde tutulmasına destek, Bizans’ı ihya ütopyası peşinde koşan izansızlara takviye kuvvet hizmetidir.

Ayasofya’yı sıradanlaştırma ve turistik statüye sığdırma eforları, tarihin ve kahraman ecdadımızın ona yüklediği ulvi ve beşer ötesi manaya inat, küstahça bir Bizans artığı yaklaşımdır. Ayasofya emperyalist öfkeyi yatıştırmak, tarihin derinliklerinde kalmış yenilgilerin ezikliğini telafi etmek için turistik vasıta kılınamaz.

Şayet Ayasofya bağlamında ‘kılmak’ fiili kullanılacaksa bu, yanında ‘namaz’ sözüyle birlikte söz edilmelidir. İlahî mahiyetine karşın Ayasofya; muhasım diyaneti inançların çatışma ortamı değil, bilakis inanca hürmetin ve ibadet hürriyetinin başşehri olmuş İstanbul’un tılsımını gizleyen paha biçilemez ziynettir.

AYASOFYA PAZARLIK KONUSU EDİLEMEZ

Ayasofya, hiçbir memleket, mahfil cemaat yahut topluluğun keyfi için pazarlık konusu edilemez. Ayasofya’nın ibadete açılmasının maddî kayba yol açacağı tezi; turizm geliri kaybından samimiyetle telaş edenlerden çok, kapitalizmi diyanet ve meslek edinen materyalistlerin argümanı, yabancı mahfillerden para ve talimat alan siyasi beslemelerin savıdır. Yok Alman turist gelmezmiş, yok herkes bize düşman olurmuş, yok yerkürede yalnız kalırmışız yaveleri; korkaklığa, basiretsizliğe ve ihanete giydirilmiş yaldızlı iş birlikçi elbisesidir.

Türkiye’nin; egemenlik haklarını kullanmak için Almanya’dan, Rusya’dan ABD’den, hele de Yunanistan’dan icazet aldığı nerede görülmüştür? Mensubiyet şuurundan ve Türk’e has celadetten mahrum bu fikir kaçkınları, Türk milletinin en büyük önceliğinin egemenlik ve varlık bilinci olduğunu ne çabuk unutmuştur?

Bu kutlu mabedin millet nezdindeki bedeli, hiçbir maddi kar ve dünyevi çıkarla tartılamaz. İman, mensubiyet şuuru ve ulusal hâkimiyet üzere kıymet kararları; yalın siyasi mülahazalarla ölçülemez. Bunların öylesine manevi tartısı vardır ki ederleri lakin evvel kötü âleminde bütün milletin vicdanında, sonra da ebedi âlemde Allah katında tartılır. Ayasofya, milletimizin hem İstanbul’da hem de yaşadığımız coğrafyadaki egemenlik hakkının semaya yükselen dokümanıdır.

Ayasofya sudan bahanelerle müze kaldıkça, egemenlik haklarımız bilezik diye yutturulan cilalı turistik prangaya mahkûm edilmekle kalmayacak; varlık refleksimiz ideolojik, diyaneti ve siyasi vesayetin kara gölgesi altında tutuklu olacaktır.

Yüzyıllar evvel semalarında ezan okunmaya başlanan Ayasofya üzerinden dehşet atmosferi oluşturma gayretleri, Ayasofya’nın müze olarak kalmasını isteyen mahfillerin eline koz vermektir. Aydınlıkçı başı Şark Perinçek’in Sayın umumî liderimizin Ayasofya hakkındaki açıklama ve değerlendirmelerini siyasi tahrik olarak nitelendirmesi; densizliğin, hadsizliğin ve korkaklığın göstergesidir.

Büyük talihsizlik işareti olarak Cumhuriyet hükümetlerinden birinde mahal alan ve hasbelkader turizm bakanlığı yapan Bahattin Yücel’in, MHP Önderi Sayın Devlet Bahçeli’nin Ayasofya Camii ile ilgili tavrını Sayın Cumhurbaşkanı için bir tuzak olarak nitelendirmesi ise akla ziyandır.

Şuuraltındaki iğrenç ideolojik tortularla kanat çırpan bu tipler; suların çekilmesini ve balıkların ölmesini bekleyen leşçil karasinekler üzere, siyasetin dalgalı suları üzerinde umutsuzca vızıldamaktadır.Eski Dev-Yolcu Bahattin Yücel bilmelidir ki MHP; milletin yüreğinden fışkıran en gümrah fikir ve iman kaynaklarının taştığı, debisi her geçen gün yükselen bir siyaset ırmağıdır.

GAFİLLERİ UYARIYORUZ

MHP Önderi Sayın Devlet Bahçeli’nin Ayasofya çıkışındaki tarih, kültür ve medeniyet perspektifini görmezden gelip sosyolojik dinamikleri yok sayarak aleyhte yorumlamaya kalkan gafilleri uyarıyoruz.

Doğusu batısı zahir olmayan ve başını çektiği öbeğin unvanı bilakis karanlık mahfillere çalıştığı milletimizce iyi bilinen bir siyaset fukarasıyla zavallı bir ideoloji döneğini ciddiye alıp medya önüne çıkaranları kınıyoruz.

Ayasofya gündeme oturunca ulusal iradeye ve egemenlik haklarımıza dönük düşmanlıkları açığa çıkan Aydınlıkçıları, Cumhur İttifakı üzere fevkalade önemli bir siyasi mutabakatın kesimi gösterme gayretlerini ifşa ediyoruz.  

MHP olarak, ulusal egemenliğimizin Ayasofya üzerinden pranga ve vesayet altında daha çokça bekletilmesine isteğimiz yoktur.Milletimizin de tıpkı vicdanî kanaatlere sahip olduğunu bildiğimizden, ulusal hissiyata tercüman olmayı üstlendiğimiz tarihî sorumluluk ve misyonun bir gereği sayıyoruz.

Türk medyasını, düzmece Mustafa misali düzmece siyaset havarilerinin saçmalıklarına prim vererek siyasi husumeti körüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.Türk milletinin cihangirlik vasfı yanında tarihe yan ve insanlığın ufkunu aydınlatarak yeryüzündeki zulmete son vermesini simgeleyen bu mabedin mahcup ve öksüz hâli önünde suskun kalmamak ulusal vecibedir.

İşte MHP Umumi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’den yükselen avâze; milletimizin binlerce yıllık birikimiyle vatan coğrafyasında yoğrulan kâmil bir imanın, birlik ve bütünlük iradesinin, milletçe varoluş azminin siyaset iklimindeki aksisedasıdır. Sayın Devlet Bahçeli’nin bu doğrultuda yükselen sesi, yalnızca kendi iradesi ve inisiyatifiyle MHP’nin siyasi yansısından ibaret de değildir. MHP Önderinin siyaset ufuklarını saran sesi, mensubiyet şuurunun gereği ve aidiyet hissinin icabıdır.”

Karar

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top